top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Hemşire Ömür Erez görevi başında yaşamını yitirdi.


20 Ocak 2022


Hemşire Ömür Erez görevi başında yaşamını yitirdi.

İstanbul Kartal ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan 33 yaşındaki Ömür Erez, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik suçlarından yirmiden fazla sicil kaydı bulunan Rahmi Uygun tarafından görevi başındayken hayatını kaybetti.


Bizleri yaşatmak pahasına hizmet veren bir hemşireyi zaruri ve yeterli güvenlik önlemleri alınmamış bir kamu kuruluşunda görevi başındayken kaybettik. Oysa Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği madde 22/3 ve madde 24/7 kurum için güvenlik önlemleri ve kamera sisteminin kurulması noktasında düzenleme getirmişti.


6284 Sayılı Kanun'da toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı' kapsayacak şekilde ‘şiddet’ olgusu tanımlanmış, Türk Ceza Kanunu'nda şiddet kapsamındaki davranışların doğurabileceği tüm suçlar cezalarıyla birlikte düzenlenmişti. Sağlık çalışanına şiddete özgü kapsamlı bir kanun olmasa da 7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen 28. Madde ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’yla gelen ek 12. Madde ile sağlık çalışanına şiddet halinde yaptırımlar düzenlenmekteydi.


Yaşam hakkına yönelik yapılan hiçbir saldırının hiçbir gerekçesi olamaz. Ülkemizin sağlık çalışanı mezarlığına dönüşmesini istemiyorsak somut adımlar atılmak zorundadır. Sağlık Hakkı Derneği olarak bizler, sağlık çalışanlarına özgü olarak kapsamlı, koruyucu ve icra edilebilir hükümler barındıran yasal düzenlemeler oluşturulmasını ve tüm kurumların tam teşekküllü güvenlik önlemleriyle korunur halde hizmet vermelerinin teminini talep ediyoruz.


Sağlık çalışanına şiddet, sessiz kalabilme lüksümüzün olduğu bir konu değildir. Ses olmaya devam edeceğiz.


Sağlıkta şiddetin sonlanmasında yetkilileri göreve davet ediyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

Comments


bottom of page