top of page
Hakkımızda: Hakkımızda

Sağlık Hakkı Derneği

1 Aralık 2020 tarihinde bir sivil inisiyatif olarak kurulan Sağlık Hakkı Derneği, 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren ise dernekleşerek 

çalışmalarına devam etmektedir.

Sağlık Hakkı Derneği sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla kamuoyunda ve karar alıcılar üzerinde etki oluşturmayı, kurumları ve bireyleri desteklemeyi, ulusal literatüre katkıda bulunmayı ve sağlık hakkı ihlallerini en aza indirmeyi hedefler.

Sağlık Hakkı Derneği, CİSU (Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları) Platformu'nun Yürütme Kurulu Üyesidir.

 

Sağlık Hakkı Derneği, Açık Açık STK'sıdır.

pandemide sağlık çalışanı hareketli görseli

Hedefler

Ulusal ve uluslararası otoritelerin yayınladığı materyalleri yerelleştirmek.

Faaliyetler

Bir başlık ekleyin (1).png

Farkındalık

Hak farkındalığı etkinlikleri

Temel kavramların aktarılması

Dijital içerik oluşturma 

Basitleştirilmiş bilgi paylaşımı 

Vizyon

Misyon

İlkeler

Toplumun sağlık hakları bilinci ve sağlık okuryazarlığı düzeyini en üst seviyeye çıkararak sağlık hakkı ihlallerini ortadan kaldırmak ve sağlık hakları politikaları ile sağlık sisteminin uluslararası standartlara uygun hale gelmesini sağlamak.

Sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla kamuoyunda ve karar alıcılar üzerinde etki oluşturmak, kurumları ve bireyleri desteklemek, ulusal literatüre katkıda bulunmak.

Savunuculuk, Sürdürülebilirlik, Şeffaflık, İş Birliği, Katılımcılık, Kapsayıcılık

Yönetim Kurulu

Genel Kurul Tarihi: 25.10.2021

Başkan: Eşref Bilge Uğurlu 

Başkan Yardımcısı: Kevser Özcan 

Sekreter: Cihan Alp

Sayman: Ceylan Gürcan

Üye: Sinem Koca

Kurumsal Belgeler: Tüzük,  Kurumsal KimlikLogo2021 Yılı Beyannamesi, 

Gönüllü Hakları ve Sorumlulukları, Bağışçı Hakları Beyannamesi, Aydınlatma Metni

Yürütme Kurulu

4.png
Eşref Bilge Uğurlu
Kurucu

 
6.png
Kevser Özcan
Kurucu
3.png
Av. Cansın Turbay
5.png
Av. Cihan Alp
2.png
Betül Bıyıkoğlu
Adsız tasarım (31).png
Psk. Elif Başak Güven
Adsız tasarım (1) (1).png
Sadiye Arsoy
1.png
Sinem Koca
bottom of page