top of page
6.png

Sağlık Hakkı Bilgi Notu No. 31

Bu kitap İnsan Hakları Bilgi Notları serisinde yer alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığında yayınlanmıştır, Sağlık Hakkı Derneği tarafından tercüme edilmiştir.

Sağlık Hakkı Derneği

Sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla kurumlar ve bireyler için çalışır. 

Sağlığı sembolize eden el görüntüsü
Faaliyetler Ana Sayfa
bottom of page