Websitesi Slider (5).png

Sağlık Hakkının Geliştirilmesi Kitabını yayınladık!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bu yayın, Sağlık Hakkı Derneği tarafından Sağlık Hakkının Geliştirilmesi Projesi kapsamında tercüme edilmiştir.

Sağlık Hakkı Derneği

Sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla kurumlar ve bireyler için çalışır. 

Sağlığı sembolize eden el görüntüsü