top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Yanlış teşhis ve tedaviden kim sorumludur?Her insan, her meslek grubu hata yapar. Gerek bilgi ve beceri eksikliğinden gerek ihmal ve özen gösterilmemesinden gerekse içinde bulunduğu şartların zorlayıcı etkisinden dolayı, kusursuz olmayan biz insanların hata yapması kaçınılmazdır.Ancak hekim olmanın getirdiği ağırlaştırıcı unsur, hata sonucunda zarar görenin insan olmasıdır.

İnsan sağlığının bozulması, özellikle de geri dönüşsüz hasarların meydana gelmesi, hekim hatalarının asgari düzeyde tutulmasının gerekliliğini açıklamaya yetecektir. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen cezaların da hekimlik uygulaması sonucunda meydana gelmesi halinde, cezaların artırılması, hekimlerin özen yükümlülüğünün ağırlığını ortaya koymaktadır (Derhem, 2016).


Hekimler tıbbi müdahaleyi gerçekleştirirken meydana gelebilecek en ufak kusurlarından dahi hukuken sorumludur. Ancak meydana gelen zarar hekimin davranışından kaynaklanmıyorsa elbette hekimin meydana gelen zarardan sorumlu tutulması mümkün değildir.


Yanlış teşhis ve tedaviye sebebiyet veren kişi hekim dışındaki bir sağlık çalışanıysa veya zarar, hastane organizasyonundaki bir aksaklıktan kaynaklanıyorsa sorumluluk kusurlu davranışı gerçekleştirene ait olur. Buna ek olarak zarara sebebiyet veren sağlık çalışanı hekim de olsa diğer sağlık çalışanları da olsa onları çalıştıran hastane (veya diğer sağlık kuruluşu) kusuruna bakılmaksızın doğacak tazminattan sorumlu olur. Ceza sorumluluğu ise yalnızca şahsi bir sorumluluk türü olduğu için zararlı eylemi gerçekleştiren kişiye (hekim, hemşire, diğer sağlık çalışanı veya hasta yakını fark etmeksizin) aittir.


Bazı durumlarda hasta, kendisi için öngörülmüş tedaviye uyum sağlamayarak iyileşme sürecini geciktirebilir, durdurabilir ve hatta sağlığının daha fazla bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu tip durumlarda meydana gelen zarar hastanın kendi kusurlu davranışından kaynaklanacağı için hastanın meydana gelen zarara katlanması gerekir. Böyle durumlarda hekime herhangi bir kusur atfedilememesi için teşhis ve tedavi süreciyle ilgili yeterince aydınlatılmış olması gerekir; zira hekimin hastasını yeterince bilgilendirmemesi sebebiyle hastanın zarar gördüğü durumlarda da hekimin hukuki sorumluluğu söz konusudur.

Kaynaklar

Derhem, B. (2016). Hekimlerin Mevzuata Göre Sahip Oldukları Haklar ve Cezai Sorumlulukları Konusunda Bilgi Düzeyi ve Davranışları. Ankara Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara.

Kommentare


bottom of page