top of page
  • Fatma Akbaş

Hekim her durumda hastaya müdahale edebilir mi?


Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 12. maddesinde belirtildiği üzere hastaya teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek, akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.
Dolayısıyla, hekim ancak tıbbi gerekliliğin varlığı halinde hastaya müdahale edebilir. Kişinin rızası, hekim tarafından gerçekleştirilen fakat tedavi amacı taşımayan müdahaleyi meşru hale getirmek için tek başına yeterli değildir.Hastanın rızası olsa dahi teşhis, tedavi veya koruma maksadı taşımayan hiçbir müdahalede bulunulamaz, talep edilemez.
 

Kaynaklar


 

bottom of page