top of page
  • Yazarın fotoğrafıBüşra Şen

Tedaviyi Yarıda Bırakma

Sizce hekim tedaviyi yarıda bırakabilir mi? Hekimin tedaviyi yarıda bırakma hakkı var mıdır?

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 19.maddesine göre “Hekimler mesleki veya şahsi sebeplerle tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir”. Aynı maddenin devamında ise hekimin tedaviyi tamamlamadan hastasını bırakmasına ilişkin şartlar düzenlenmiştir.
Hekimler mesleki ve şahsi sebepler ile tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Bu hak uygulamada hastayı reddetme hakkı ile paralel bir uygulamaya sahiptir. Öncelikle doktorun tedaviyi yarıda bırakabilmesi için hastanın hastalığının yarıda bırakılmaya uygun bir hastalık olması gerekmektedir. Ancak hekim bu hakkını kullanırken hastanın sağlığını azami ölçüde gözetmelidir.


Hastanın başka bir hekim gözetimine geçmesine yardımcı olacak uygun bir vakit sağlanarak tedavi yarıda bırakılabilir. Tedavinin kesilmesi hastanın hayatını riske atacaksa yahut sıhhatine bir zarar verecekse bu halde yeni hekim temin edilmeden tedavi yarıda bırakılamaz.


Bu hak yani tedaviyi yarıda bırakma hakkı, normal şartlarda özel muayenehane ve klinik hekimleri için uygulama alanı bulabilmektedir. Kamu hastanelerinde görev yapan hekimler için uygulanmamaktadır.

Ancak hasta yakınlarında hekime gelmiş yahut gelme ihtimali olan bir saldırı veya hasta yakınlarının hekime güvenmediklerini beyan etmesi halinde hekim üstlerinden onay almak koşulu ile tedaviyi yarıda bırakabilir. Hatta tedavi sırasında, tedaviyi zorlaştıran hastanın tedavisinin (tıbben herhangi bir sakıncası olmaması şartıyla) yarıda bırakması da mümkündür.


Diğer bir meslektaşın tedavi veya müdahalesine imkan verecek zamanı evvelden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar etmesi şarttır. Yani yarıda bırakmayla yeni doktora gitme arasındaki zaman diliminde hastanın sağlığında, sıhhatinde veya yaşamına zeval, zarar getirebilecek herhangi bir riskin bulunmaması gerekir. Eğer böyle bir risk varsa, doktor tedaviyi yarıda bırakamaz. Doktor sayısının yetersiz olduğu ve dolayısıyla hastaya bakacak veya yeterli uzmanlığı olan bir başka hekimin olmadığı durumda da hekim tedaviyi yarıda bırakamaz.


Hekim, ancak tıbbi bilgisini gerektiği gibi uygulayamayacağına karar verdiğinde ve hastasının başvurabileceği başka bir hekim bulunduğu durumlarda, hastanın bakımını ve tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarım bırakabilir.Tedaviyi yarıda bırakan doktor, gerek görürse veya hasta tarafından istenirse tedavi uyguladığı döneme ait müşahede notlarını hastaya verir.
KAYNAKÇA

bottom of page