top of page
  • Zeynep Sena Ayrancı

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

Tedavisi konusunda en son sözü söyleyecek olan kişi hastanın kendisidir. Hekimler, diğer sağlık çalışanları, hasta yakınları hastaya hastalığının tedavisi konusunda önerilerde bulunabilirler ama bu önerileri kabul edip etmemek hastanın vereceği bir karardır.

Hastanın rızası olmadan herhangi bir muayene, tetkik veya tedaviye zorlanamaz. Yapılacak olan işlemler hastanın yararına olsa bile hasta yapılacak işlemi onaylamadıkça hiçbir işlem yapılamaz.
Hastanın gelecekteki tıbbi durumu hakkında da karar verme hakkı vardır. Örneğin ilerleyici bir hastalığa yakalanan hasta gelecekte yapay solunum cihazına bağlanması olasılığını göz önüne alarak bu tedaviyi istemediğini belirtirse hastanın bilinci kapandıktan sonra bu tercihine saygı duyulmalıdır.


Hasta tedaviye rıza gösterse bile bu rızayı tedavinin her aşamasında geri çekebilir.
Comments


bottom of page