top of page
  • Zeynep Sena Ayrancı

Sağlık Çalışanlarının Hasta ve Yakınlarından Kendisine Saygılı Davranılmasını Bekleme Hakkı

Sağlık çalışanları, sağlık hizmetini sunduğu hasta ve hasta yakınlarından, kendisine güvenilip saygılı davranılmasını bekleme hakkına sahiptir. Kendisine saygı duyulmayan ve güvenilmeyen bir sağlık çalışanı ile hastası arasındaki ilişki sağlıklı olmayacaktır. Bu şekilde sağlıksız bir ilişkiyle gelişen iletişimin ne hastaya ne sağlık çalışanına ne de sunulan sağlık hizmetine faydası yoktur.Maalesef günümüzde sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasında bu saygı ve güven ilişkisinin yeterince gelişmediğini görüyoruz. Hatta sağlık çalışanlarının hakkı olan saygılı davranılmasını beklemenin yerini psikolojik ve fizyolojik şiddetin aldığına şahit oluyoruz. Bu şiddetin sebebi için temel eğitim yetersizliği, toplumun sosyo-kültürel yapısı gibi nedenler sayılsa da sebebi tek bir şeye bağlamak bilimsel değildir. Türü ne olursa olsun şiddet, çalışma yaşamı ve motivasyonunu bozan, verimi azaltan, güveni zedeleyen, işlevselliği düşüren bir olgudur. Nitekim sağlık gibi hayati bir ihtiyaç karşılanırken verimin azalması hem bu ihtiyacı tüketen hastaların hem de bu hizmeti sunan sağlık çalışanlarının zararına olacaktır.


Bir sağlık çalışanı, hasta veya hasta yakını tarafından kendisine hakaret edilmesi, şiddet uygulanması veya tehdit edilmesi gibi hallerde maddi ve manevi zararın giderilmesini mahkemeden talep edebilecektir.

Sonuç olarak; sağlık hizmetinin verimini arttırmak için sağlık çalışanlarına saygılı davranılması ve güvenilmesi hasta ve yakınlarının yükümlülüğüyken bu saygıyı ve güveni görmek sağlık çalışanının hakkıdır. Bunun aksine davranılması halinde sağlık çalışanının maddi ve manevi zararın giderilmesini talep edebilmektedir.


 

Kaynaklar

Acar, Z. (2018) Sağlık çalışanlarının hakları ve hak arama yolları. (Yüksek lisans tezi)

Erişim adresi: http://academicrepository.khas.edu.tr/handle/20.500.12469/2807

Comments


bottom of page