top of page
  • Tuğçe Şahin

Mesleki Gerekliliklere Göre Oluşan Haklar

Mesleki gerekliliklere göre oluşan haklar, hekimin mesleğiyle ilgili olarak sahip olması gereken haklardır. Hekim mesleki bilgi ve becerisini geliştirmek zorundadır. Hekim mesleğini uygularken etiğe uygun hareket etmelidir. Hekime, çağdaş tıp olanaklarını takip edip, uygulama yapabilmek için gerekli ortam sağlanmalıdır. Hekim mesleğini icra ederken özgür ve bağımsız bir şekilde, hiç kimsenin etkisinde kalmadan karar verebilmelidir.

Oluşan bu haklar şu şekildedir;

· Günlük Hasta Sayısı Sınırı (Gereğinden Fazla Sayıda Hastaya Bakmama)

· Mesleğin İcrasında Etiğe Uygunluk Bekleme

· Mesleğini İcra Ederken Özgür ve Bağımsız Karar Verme

· Çağdaş Tıp Olanaklarını İzlemek ve Uygulama Yapabilmek İçin Gerekli Ortamı İstemesi

· Ücret İsteme ve Yeterli Gelir Elde Etme Hakkı

· Çalışma Süreleri, Nöbet, Fazla Çalışma, Dinlenme ve İzne İlişkin Hakları


Bu haklar meslek ile ilgili sahip olunması gereken haklardır. Günlük hasta sayısına getirilmesi gereken sınırlama, mesleğin gerekliliği olan etik ilkelere uygunluk, çalışma sürelerinde sağlanan esnekliklerin hepsi hekimin çalışma şartlarının iyileştirilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.


Biz de "Sağlık Hakkı" olarak sizlerle hekimlik mesleğinin gerektirdiği haklar üzerinde farkındalık yaratmaya ve ilerleyen dönemlerde içerikler paylaşmaya devam edeceğiz.


Kaynak

ERDOĞMUŞ Ersoy. Hekim Hakları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.Comments


bottom of page