top of page
  • Yazarın fotoğrafıEşref Bilge UĞURLU

Sağlık Çalışanlarının Yönetsel ve Hizmete İlişkin Kararlara Katılma ve Denetleme Hakkı


Günümüzde yaşanan pandemi sürecinde salgınla mücadelede en önemli ve etkin görev sağlık çalışanlarındadır. Yüksek risk ortamında çalışan sağlık personelleri büyük özveri ile hizmetlerine aralıksız devam etmiştir ve etmektedir. Bu süreçte sağlık çalışanlarının hakları tekrar gündeme gelmiştir. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarına yapılan saldırı ve şiddet olayları da bu konunun diğer bir gerekliliğidir.


Sağlık çalışan hakları, sağlık sunumunda en etkin konumda olan hekim haklarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Türk Tabipler Birliği’nin hazırlamış olduğu hekim hakları bildirgesi, “hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma karşı hakları” ve “hekimin çalıştığı, sağlık hizmetini üreten, sunan ve finanse eden kurumlara ilişkin hakları” olarak iki şekilde tanımlanabilir.


Bu yazımızda sağlık çalışanlarının çalıştığı kurumlarda yönetsel ve hizmete ilişkin kararlara katılma denetleme hakkı başlığını ele alacağız.


Sağlık çalışanlarına hem çalıştıkları kurumlarda hem de ülke ile ilgili idari işlerde karar verme ve sağlık konularıyla ilgili hazırlanan mevzuatta, görüş bildirme hakkı tanınmalıdır. Zira bu kimseler, hem hizmet sundukları kurumlarda işin doğası gereği aktif ve sözü dinlenen konumda hem de toplumda itibar gören, aydın kişiler arasında sayılmaktadır. Böylece, hem sağlıkla ilgili hazırlanan mevzuat kâğıtta kalmayıp pratikte de uygulanabilecek ve gerçeklerle bağdaşacak hem de sağlık çalışanları, hizmet sunduğu toplumun ihtiyaç ve taleplerine yabancılaşmayacak; mesleklerine olan ilgi ve bağlılıkları artacak, çalıştıkları kurumlarda daha aktif ve kendinden emin şekilde görevlerini yapabilecektir.


Comments


bottom of page