top of page
  • Yazarın fotoğrafıCihan Alp

Hekimin Hukuki İnfazlarda Bulunmayı Reddetme Hakkı


Bazı hukuk sistemlerinde kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik cezalar bulunmaktadır. Ölüm cezası, kastrasyon, uzuv kesme, ilk akla gelen yöntemlerdir.


Hekimlik meslek etiği kurallarının ilki, zarar vermeme ilkesidir; yani hastanın tıbbi durumu ne olursa olsun hekimden beklenen ilk etik davranış, hastanın sağlık durumunu kötüleştirmemektir. Böyle bir etik yapı içerisinde hekimin, kişinin vücut bütünlüğüne yönelik ceza infazlarını gerçekleştirmesi hekimlik meslek etiğiyle bağdaşmamaktadır; zira hekimlik iyileştirmeye yönelik bir meslektir.


Dünya Tabipler Birliği tarafından yayımlanan Lizbon Kararları, Tokyo Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan BM Tıbbi Etik İlkeleri'nde hekimlerin ceza infazlarında bulunmama hakkının olduğu düzenlenmiştir.


Hekimin hukuki infazlarda bulunmayı reddetme hakkı gereği, kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik cezaların uygulandığı ülkelerde hekimlerin ceza infazlarında bulunmama veya bu tip cezaları infaz etmekten kaçınma haklarının teminat altına alınması gerekir.

 

KAYNAKÇA

ACAR, Zühra; Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Hak Arama Yolları, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

ERDOĞMUŞ, Ersoy; Hekim Hakları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.bottom of page