top of page
  • Yazarın fotoğrafıEşref Bilge UĞURLU

Sağlık Çalışanının Hastanın Tedavisiyle İlgili Usul ve Yöntemleri Belirleme Hakkı

Hekimlerin sağlık kuruluşuna başvuran hastanın tedavisiyle ilgili en güvenilen ve hastaya en çok yarar sağlayan usul ve yöntemler başta olmak üzere istediği usul ve yöntemi seçme hakkı vardır. Bu kapsamda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü md. 6’da, hekim ve diş hekiminin, sanat ve mesleğini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdanî ve mesleki kanaatlerine göre hareket edeceği, ayrıca uygulayacakları tedaviyle ilgili usul ve yöntemi belirleme hakkını haiz oldukları düzenlenmiştir.Tedaviyi yapacak kişi olan hekimlerin hastanın tedavisinde istediği yöntemi kullanma hakları vardır fakat seçtikleri yöntemin hastanın yüksek yararını sağlaması gerekir. Bu nedenle güvenilir, uygulamaya yerleşmiş, en kısa ve en etkili sürede hastaya fayda sağlayacak usul ve yöntemlerin seçilmesi zorunludur. Genelde uygulanagelen metotlardan ayrılarak farklı ve alışılmadık bir yöntem seçen hekimin, bu seçimini objektif ve makul nedenlere dayandırması gerekecek ve burada önemli olanın mesleki özerklikten ziyade hastanın yüksek çıkarlarının gözetilmesi olduğu anlaşılacaktır.Tüm bunlar ışığında, böyle bir seçim hakkını doğuracak bir durum söz konusu olduğunda hekimin olası tedavi yöntemlerini belirleyerek hastaya sunması ve hastanın da rızası alınarak tedaviye başlaması gerekmektedir. Hastayı mağdur edici ve objektif nedenlere dayanmayan usul ve yöntemlerin seçilmesi durumunda ise sorumluluk hekimin olacaktır.KAYNAK

Acar, Z. (2018) Sağlık çalışanlarının hakları ve hak arama yolları. (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://academicrepository.khas.edu.tr/handle/20.500.12469/2807

Comments


bottom of page