top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Hasta Hakkında Gerekli ve Yeterli Bilgi Alma ve Muayene Etme

Sağlık kuruluşuna başvuran hastayla ilgili gerekli tüm aşamalarda ilgili sağlık personelinin tam ve doğru bilgi alma hakkı vardır. Bu, hastanın süreçlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Burada hastanın sorumluluğu doğmaktadır. Hastanın yanlış veya eksik bilgi vermesi sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasardan ilgili sağlık personeli değil, hasta sorumludur. Ancak aynı zamanda hastanın bilgi verirken sadece gerekli bilgileri paylaşması, gereksiz olanları söylememesi sağlık hizmeti sunumunun aksamaması için gereklidir. Bu dengenin sağlanması önemlidir.


Hekim, hastayı muayene etmek için, hastayla ilgili gerekli bilgilere sahip olmalıdır. Hekimin hastayı muayene etmesi bir haktır. Çünkü hasta muayene etme sadece hekimlere tanınmıştır. Başka kişiler bu işi yapamaz. Hekimler hayatını bu mesleğe adamışlardır. Hekimin mesleğini ifa etmesinin yolu hastayı muayene etmesinden geçer.


Avukatın dava alma hakkı varsa, hekimin de hastayı muayene etme hakkı vardır.
Hekim hasta hakkında tüm belirti ve bulguları bilmelidir. Bundan sonra hekim hastayı muayene ederek akıl yürütme yoluyla eldeki verilerden sonuçlar çıkaracaktır. Bu sonuçları, hasta üzerindeki yan etkilerini, ihtimallerine göre değerlendirerek hastayı bu konuda bilgilendirmelidir.


Hasta geçmişteki yaşantısı, alışkanlıkları, yaşam tarzı ve şimdiki durumu hakkında gerekli olan tüm bilgiyi hekime vermek zorundadır. Tedavi sırasında ani değişiklikler ve gelişmeler olursa bunu da bildirmelidir.
Sağlık hizmetinden faydalanan kişiler gerekli olan bilgileri hekime doğru ve tam olarak vermelidir. Hasta soy ve özgeçmişini, yakınlarıyla ilgili bilgileri hekime bildirmelidir. Hasta bunları yaparken abartmamalıdır. Bu bilgiler için yeterli zaman ayrılmalıdır.


Gerekli olan bilginin verilmemesi halinde, o bilgiye ulaşmak için hekimin ya da hastanın harcayacağı emek ve zaman sonucunda bazı haklarının kaybolmasının sorumlusu sağlık sistemi ya da hekim olmayıp, o hizmeti talep eden hastadır.

 

Kaynaklar


Erdoğmuş, E. (2007). Hekim Hakları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.


 

Comments


bottom of page