top of page
  • Fatma Akbaş

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi


Sağlık Bakanlığı son yıllarda artan sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hastalara daha iyi hizmet verebilmesi ve sağlık çalışanına şiddet gösteren kişilerin yargılanması ve cezalandırılması için yasal düzenlemeler yapmıştır.


Çalışan hakları ve güvenliği birimi de bu düzenlemeler gereği kurulan bir birimdir.

Peki bu birimin görevleri nelerdir?


  • Çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul eder.

  • Başvuruları değerlendirir, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu ortamlarda hizmet verebilmesi için gerekli düzeltici / önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.

  • Bir sağlık çalışanının fiziksel veya sözel şiddete uğraması durumunda, olaya ilişkin durum tespit tutanağı, adli rapor, kamera kayıtlarının olduğu CD vb ek kanıtları da toplayarak İl Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmasını sağlar.


  • Yönetimin bilgisi dahilinde çalışan hakları ve güvenliği ile ilişkili olarak dış kurumlarla iletişimi sağlar.

  • Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

  • Çalışanların mesleki gelişiminin veya motivasyonunun teşvik edilmesine yönelik eğitimler ve iş dışı etkinlikler düzenleyerek çalışma yaşamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapar.

 

Kaynaklar 

Comments


bottom of page