top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı


Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.


Hasta tedavisinin modern tıbbın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yapılmasını talep edebilir, mevzuatta bulunan yöntemlere aykırı, güncel olmayan teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılamaz.Dolayısıyla hastaya, kişisel sağlığı ve ulaşılabilecek sağlık hizmetleri konusunda aydınlatılmış seçimler yapmasına yardımcı olacak sağlık eğitiminin verilmesi gerekir.

Bu eğitim sağlıklı yaşam biçimleri hastalıklardan korunma ve erken tanı yöntemleri gibi bilgileri de içermelidir.


 

Kaynaklar


Harorlı, A. ve Akgül, M. (2002), Hasta Hakları. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 12(1):71-78


 

Comments


bottom of page