top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Sağlık Okuryazarlığı

“Sağlık okuryazarlığı, genel okuryazarlık ile ilişkili olup insanların yaşamları boyunca sağlık hizmetleri ile ilgili konularda kanaat geliştirmeleri ve karar verebilmeleri, sağlıklarını korumak, sürdürmek ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için sağlık ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri, sağlık ile ilgili bilgileri ve mesajları doğru olarak algılamaları ve anlamaları konularındaki istekleri ve kapasiteleridir.”

Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile sağlık yönetimleri arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman, yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlığı düzeyi olan bireylerin, yeterli sağlık okuryazarlığı düzeyi olan bireylere göre koruyucu sağlık hizmetlerini daha az kullandıkları ve kronik hastalık yönetimlerinin daha kötü olduğu görülmektedir. Bu bireylerin, mortalite ve morbidite oranları da daha yüksektir. Kronik hastalıklarla sağlık okuryazarlığı ilişkisi irdelendiğinde, böbrek hastalıkları, astım ve KOAH, Tip 2 Diyabet, romatoid artrit ve depresyon nedeniyle izlenen bireylerde, düşük sağlık okuryazarlığı nedeniyle bariyerlerin oluştuğu ve bunların aşılmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Kavramsallaştırmanın geniş bir çerçeveyi içine alması nedeniyle sağlık okuryazarlığı çok sayıda etmenle ilişkili bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin ve sağlık çalışanlarının sağlık bilgilerinin, iletişim becerilerinin yanı sıra, sağlık hizmet sunumunun nitelikleri, sağlık sisteminin genel işleyişinden tutun sağlık politikaları ve ülkenin kültürel yapısına varana değin birçok etmen sağlık okuryazarlığıyla ilişkilendirilebilir.

Sağlık Okuryazarlığının 4 Bileşeni

  1. Temel Okuryazarlık

  2. Bilim Okuryazarlığı

  3. Sivil Okuryazarlık

  4. Kültürel Okuryazarlık

 

Kaynaklar

Comments


bottom of page