top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı
Tüm bireylerin herhangi bir ayırımcılığa maruz kalmadan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. Bireylerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bu hizmetlerin hem ekonomik açıdan hem de coğrafi açıdan ulaşılabilir olması gereklidir.


Hastaların sağlık hizmetlerinden adalete ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma hakkı vardır. Bu hakkın temel içeriğini; hastaların sağlık hizmetlerine ihtiyaçları ölçüsünde ulaşabilmesi oluşturur. Bu hak, hem sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde planlanmasını hem de hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini içerir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı 01.08.1998 tarihli 23420 sayılı resmî gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre “sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı” başlığı altında aşağıdaki haklar açıklanmıştır.


  • Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

  • Bilgi İsteme

  • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

  • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

  • Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

  • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

  • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

  • Ötenazi Yasağı

  • Tıbbi Özen Gösterilmesi

 

Kaynaklar 

Comments


bottom of page