top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı


Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre; hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.


Madde içerisinde geçen adalet ve hakkaniyet kavramları hukukun genel ilkelerindendir. Adalet kavramı özgürlük, eşitlik, herkese hakkı olanın verilmesini ifade eden bir kavramdır. Hakkaniyet ise her bir gerçekleşen olay için adaletin sağlanmasıdır.


Ülke içerisinde her vatandaşın koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden ihtiyacı dahilinde eksiksiz ve eşit bir şekilde faydalanabileceğini ifade eden haktır. Sağlık hizmetlerinden faydalanma noktasında hiçbir vatandaş bir diğerinden din, dil, ırk, sosyal statü gibi kişisel özellikleri vasıtasıyla üstün tutulamaz, daha iyi veya daha kötü hizmet sunulamaz.

 

Kaynaklar


 

Comentarios


bottom of page