top of page
  • Yazarın fotoğrafıEşref Bilge UĞURLU

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı

Hastaların sağlık durumu ve uygulanacak müdahalelerle ilgili aydınlatılma hakkı vardır. Hastanın aydınlatılması hakkına uluslararası belgelerde dikkatle yer verilmiştir. Bununla birlikte hastanın kayıtlarında bulunan ve üçüncü bir kişiyi ilgilendiren bilgiler bu kişinin onayı olmaksızın hastaya verilmemelidir.


Aydınlatma hakkında temel amaç hastanın sağlık durumu, tanısı, tedavinin gidişi, önerilen tıbbî girişimler ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararları, önerilen girişimlerin alternatifleri, tedavisiz kalmanın sonucu konularında bilgilendirilerek tıbbî müdahaleye serbestçe karar vermesini sağlamaktır.


İstisnai olarak eğer hastaya verilecek bilginin, onun yaşamı veya sağlığı üzerinde ciddi zararları olacağına inanılıyorsa hasta bilgilendirilmeyebilir.

Bilgilendirme yerel kültüre uygun olarak ve hastanın anlayabileceği şekilde yapılmalıdır.Hastalar bir başka kişinin yaşamının korunması için gerekli olmadığı sürece ve kesin olarak belirttikleri takdirde bilgilendirilmeme hakkına sahiptir.

Hastalar bu konularda sözlü ya da yazılı olarak bilgilendirilebilir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı 01.08.1998 tarihli 23420 sayılı resmî gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre “sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı” başlığı altında aşağıdaki haklar açıklanmıştır.


  • Bilgilendirmenin Kapsamı

  • Kayıtları İnceleme

  • Kayıtların Düzeltilmesini İsteme

  • Bilgi Vermenin Usulü

  • Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller

  • Bilgi Verilmesini Yasaklama


 

Kaynaklar

Kanser ve Hasta Hakları Platformu (2021). Hastalık ve Sağlık Durumu Konusunda Bilgi Alma Hakkı. Erişim Adresi: 


Commentaires


bottom of page