top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık Hakkı Derneği olarak maruz kaldığınız sağlık hakkı ihlallerinin tespiti, hukuki nitelendirmesi ve başvurulabilecek hukuki yolların aktarılması bakımından avukat gönüllülerimiz tarafından sizlere ücretsiz şekilde hukuki destek sağlamaktayız.


Bu kapsamda avukatlarımız tarafından hazırlanan “Sık Sorulan Sorular Rehberi” ile hukuki danışmanlık sürecinde sık karşılaştığımız ihlal ve sorunlara ilişkin cevaplara yer verilmiştir. Eldeki rehber genel bir bilgilendirme niteliğinde olup yaşadığınız sağlık hakkı ihlaline ilişkin daha ayrıntılı bir destek için bizlere çağrı merkezimizden veyahut internet sitemizdeki yazılı form üzerinden ulaşabilirsiniz.


Sık Sorulan Sorular Rehberi


  • Sağlık Çalışanıysanız;


Soru : Hekimim, muayene sırasında şiddete maruz kaldım. Ne yapmalıyım?


Cevap :


Yaşadığınız olumsuz süreç bakımından geçmiş olsun dileklerimizi sunmaktayız. Görevi başındaki hekime fiziki saldırı halinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘’Alo 113 Beyaz Kod‘’ hattı kullanılarak güvenliğinizin temini için hastane polisi olay mahaline çağrılmalıdır. Akabinde yaşadığınız olaya ilişkin yazılı tutanak hazırlanması doğru olacaktır. Tutanağın içeriğinde olayın gerçekleştiği yer, zaman ve konum bilgileri, olayın tarafları, olayın akışının izahı ve olaya tanıklık eden mümkünse en az iki kişinin isim ve iletişim bilgilerine yer verilmesi yeterlidir. Hazırladığınız tutanağı internet üzerinden Beyaz Kod Bildirim Sistemi’ne yükleyerek sürecin Sağlık Bakanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak tutanakla birlikte adli makamlara bireysel başvuruda da bulunabilir, tazminat ve sair taleplerinize ilişkin dava açabilirsiniz.


Soru : Hasta yakını tarafından tehdit ve sözlü şiddete maruz kaldım. Ne yapmalıyım?


Cevap :


Sağlık çalışanına yönelik fiili bir şiddet söz konusu değilse, tehdit ve hakaret içeren ifadelere ilişkin tutanak tutulmalıdır. Tutanakta olaya tanıklık eden kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri de tutanağa geçirilmelidir. Tutanak ile Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasıyla adli yargı sürecine başvurulması mümkündür.


Soru : Devlet hastanesindeki görevimden istifa etmek istiyorum. Ne yapabilirim?


Cevap :


Devlet memuru sıfatındaki doktor, istifa ettiğini bildiren dilekçeyi kurum amirine vermesi ve istifalarının kabul edildiğinin bildirilmesi veya bir ay süreyle yerlerine atanacak kişinin gelmesini beklemesi akabinde yazılı bildirimle istifa edebilir. Bu halde doktor usulüne uygun istifa sebebiyle altı ay boyunca yeniden memuriyete alınmaz. Olağanüstü hal ve diğer istifaya imkan vermeyen haller dışında bildirilen usulle yapılan istifalar gerekçesiz reddedilemeyeceği gibi hukuka aykırı red kararları yargı yolu denetimine tabidir.


 

  • Hastaysanız ;


Soru : Sağlık hakkı ihlaline maruz kaldım. Ücretsiz şikayet bildirimi yapabileceğim kanallar nelerdir?


Cevap :

Yaşadığınız hak ihlalini bildirebileceğiniz ücretsiz kanallar aşağıdaki gibidir.

-Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184 hattını kullanarak hastahaklari.saglik.gov.tr sitesi üzerinden şikayet talebi oluşturabilirsiniz.

-Muhatap olduğunuz hastanenin ''Hasta Hakları Birimi'yle'' iletişime geçerek şikayet talebi oluşturabilirsiniz.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) https://www.cimer.gov.tr/ adresinden veya 150 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuru yapabilirsiniz.


Soru : Randevu almış olmama rağmen hekim yokluğu/yetersizliği nedeniyle muayene edilmiyorum. Ne yapmalıyım?


Cevap : Grev, rahatsızlık, izin veyahut mücbir bir sebeple randevu saatinde hekime ulaşamamanız halinde aynı gün içerisinde branştaki başka bir hekimden randevu alma imkanı araştırılarak MHRS sistemi veyahut Alo 182 üzerinden yeni bir randevu oluşturulabilir. Bu imkanın da mümkün olmaması halinde hastanenin danışma birimiyle iletişime geçilerek en yakın güne randevu verilmesi için görüşülmesi doğru olacaktır. Bu süreçte tedavi hakkına erişiminizin alenen kısıtlanması halinde Alo 184’ü arayarak şikayet talebi oluşturabilirsiniz.


Soru : Hastam başka bir hastaneye sevk edilecek. Süreç nasıl gerçekleşecek?


Cevap : Hastanın tedavi gördüğü mevcut sağlık kuruluşundaki ekipman/kapasite yetersizliği veyahut hastanın sağlık durumunun daha kapsamlı bir tedavi gerektirmesi gibi hallerde hastanın başka bir hastaneye sevki gerekebilmektedir. Bu hallerde hazırlanacak sevk onam kağıdı (Hasta Transfer Formu veyahut Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu) hastane yönetimi tarafından imzalanarak onaylanıp hastanın bilinci açıksa kendisine ve hasta yakınına, bilinci kapalıysa yalnızca hasta yakınına imzalatılarak yazılı onam ile sevk mümkün olacaktır. Sevk yapılacak hastaneye yapılacak bildirim ve alınacak onay akabinde hasta yakınına haber verilerek hastanın ambulans yardımıyla yeni hastaneye sevki mümkündür.


  • Alo 184 nedir?