top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

"Hasta, hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir." (Lizbon Bildirgesi, 1981).

Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 9. maddesine göre hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.


Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.

Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, çıkabilecek ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.


Hasta sağlık hizmeti alacağı sağlık personelini seçebilir veya hizmet aldığı sağlık personelini değiştirme talebinde bulunabilir. Sağlık personelinin kimliği ve hastane içerisindeki görevi hastanın isteği halinde hastayla paylaşılmalıdır. Ayrıca hastanın tedavisiyle ilgili bir kararda hasta konsültasyon talebinde bulunabilir. Ancak buradan doğabilecek ücret farkı hasta tarafından karşılanacaktır.
 

Kaynaklar


 

Comments


bottom of page