top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme HakkıBu hak hastaya Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 10. maddesiyle verilmiştir. Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.


Acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve engelliler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sağlık hizmetleri sunulurken hastalar arasındaki bekleme sırası tıbbi önceliğe göre objektif olarak belirlenmelidir, önceliği olan acil, yaşlı ve engelli hastalar ilgili sağlık personeline başvurarak durumlarını bildirmelidir. Hastaların ne zaman sağlık hizmeti alabilecekleri ile ilgili bilgi alma hakları vardır.

 

Kaynaklar


 

Comentários


bottom of page