top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Hastanın Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı


Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtları, sağlık çalışanı olsalar bile, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar görebilir. Hasta, dosyasını ve kayıtlarını inceleyebilir ve kopyasını ilgili sağlık personelinden talep edebilir. Sağlık kuruluşları ile sağlık çalışanları hukuken bu kayıtları vermekle yükümlüdür.

Kayıtların Düzeltilmesini İsteme


Hasta, sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir.

Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurum ve kuruluşlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar.Hasta raporunda eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi veya şahsi bilgileri bulunması halinde itirazda bulunarak değiştirilmesini veya başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenmesini talep edebilir.

bottom of page