top of page
  • Yazarın fotoğrafıCihan Alp

HPV aşısı neden ulusal aşı programına alınmalı?


HPV (human papilloma virus), cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır. Virüs cinsel yolla bulaşsa da yalnızca cinsel birleşme ile değil cinsel organların birbirine temasıyla da bulaşabilmektedir. Kadın, erkek ve hatta genç sağlıklı çocuklarda görülebilen bu virüs rahim ağzı, penis, vulva, anüs kanseri gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Tüm bu sebeplerle HPV'ye karşı aşılama HPV'nin sebep olduğu siğiller ve pek çok kanser türü bakımından çok önemlidir.


HPV'nin Türkiye nüfusunda 30-65 yaş arası kadınlarda görülme sıklığı 100.000'de 154'tür. Hepatit B aşısının ulusal aşı takvimine alındığı 2012 yılında Hepatit B'nin görülme sıklığının 100.000'de 4.8; difteri aşısının yaygınlaşmadığı 1930'lu yıllarda difterinin görülme sıklığının 100.000'de 7.6 olduğu dikkate alındığında HPV'nin ne kadar sık karşılaşıldığı daha net anlaşılacaktır.


Sağlığın korunması T. C. Anayasası m.17 ve 56'yla devlete yüklenmiş bir ödevdir. Bu ödev koruyucu sağlık hizmetlerini de kapsar. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda da devlete halk sağlığını koruma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etme görevi yüklenmiştir.


Ulusal aşı programında yer alan Hepatit B ve difteri gibi HPV'den daha nadir görülen hastalıklara karşı aşılama ücretsiz olarak yapılırken daha yaygın görülen HPV'ye karşı aşının programa dahil edilmemesi çelişkilidir. Oysa rahim ağzı kanseri görülen kadınların %96'sında HPV'ye rastlanıldığı göz önüne alındığında diğer kanser türleriyle birlikte pek çok kanser hastalığının da HPV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesiyle önlenebileceği açıktır. Bu sebeple görülme sıklığı HPV'den az olan hastalıkları ulusal aşı programına dahil eden devletin HPV'yi de programa dahil etmesini beklemek sağlık hakkının gereğidir.Özetle, HPV aşısının ulusal aşı programına dahil ederek Anayasal yükümlülüğünü yerine getirmesi, kanserle mücadele, halk sağlığının korunması ve cinsel sağlığın geliştirilmesinde anlamlı derecede olumlu bir etki yaratmakla birlikte devletin ve bireylerin sağlık harcamalarında anlamlı bir düşüşe sebep olacaktır.


 

Kaynaklar

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_papilloma_vir%C3%BCs%C3%BC

Cutts FT, Franceschi S, Goldie S, Castellsague X, de Sanjose S, Garnett G, Edmunds WJ, Claeys P, Goldenthal KL, Harper DM, Markowitz L. Human papillomavirus and HPV vaccines: a review. Bull World Health Organ. 2007 Sep;85(9):719-26. doi: 10.2471/blt.06.038414. PMID: 18026629; PMCID: PMC2636411.

Ozgul N, Tuncer M, Abacioglu M, Gultekin M. Estimating prevalence of genital warts in Turkey: survey among KETEM-affiliated gynecologists across Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(9):2397-400. PMID: 22296390.

https://www.tjod.org/hpv-hakkinda-guncel-genel-bilgi/Comments


bottom of page