top of page
  • Yazarın fotoğrafıBüşra Şen

Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi


Evde Bakım Hizmetleri bakımından ana düzenlemelerden biri olan Hasta Hakları Yönetmeliği 41. maddesi şu şekildedir.

- Hastalar, aşağıdaki hallerde sağlık hizmetlerinden bulundukları yerlerde de faydalanabilirler;

a) Koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde,

b) Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat gidilemeyen veya götürülemeyen hallerde,

c) Tabii afetler gibi olağanüstü hallerde.

Hizmetin sağlık kuruluşu dışında verilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından ayrıca düzenlenir.Evde bakım hizmetleri; koruyucu tedavi ve rehabilite edici bakımın önemine binaen, sağlık hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek amacını güden bakım sistemidir.


Yaşlı, süreğen hastalığı olan veya hastalık sonrası iyileşme dönemindeki bireyleri bulundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumla bütünleşmelerini sağlamak, bakıma gereksinim duyan bireyin aile üyeleri ve özellikle de ailedeki kadınlar üzerindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım modelidir.Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri;


Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve yara bakımı hizmetleridir.


İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, hastaya evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi, gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklinin yönlendirilmesi, yatan hastanın bakımı konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmesi, hasta raporlarının yenilenmesi başlıca hizmetlerdendir.


Günümüzde özellikle Belediyeler bünyesinde kurulan birimlere yapılan başvurular bireysel olarak, telefon ile arayarak ya da vatandaş ihbarı ile yapılmakta olup başvuru esnasında vatandaştan tam ve açık adres, hizmeti talep ettiği kişiye ait ad soyad, hastalığına ve istediği hizmet türüne dair genel bilgiler ve telefon numarası talep edilmektedir. Alınan bu bilgiler uzmanlardan oluşan ilk değerlendirme ekibince ciddi görülmesi halinde hizmet verilmesi için gereken süreç başlatılmaktadır.


KAYNAKÇA
Comments


bottom of page