top of page
  • Tuğçe Şahin

12 Mayıs “Hemşireler” Günü

Covid-19 pandemisi ile mücadelenin devam ettiği bu dönem içinde en ön cephede mücadeleye devam eden hemşirelerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Kutlu Olsun!Bugünün anlam ve önemine ithafen hemşirelik mesleğinin bizim için ne kadar önemli olduğundan ve çalışma alanlarından bahsetmek istiyorum.


Literatürde hemşireliğin tanımı şu şekildedir; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetinin en önemli görevlerini üstelenen sağlık çalışanlarıdır.Hemşirelik mesleğinin toplumsal bir gereksinimden ortaya çıktığı bildirilmektedir. Hemşirelik mesleği ekonomik, sosyokültürel, politikalar gibi çeşitli faktörlerden etkilenerek zamanla iniş çıkışlar yaşadı. Bu faktörler nedeniyle hemşirelik faaliyetleri zaman içerisinde de tıbbın gölgesinde kalmıştır. Hemşirelik; felsefe, kuram, uygulama ve araştırmanın bütününden oluşan bir meslektir. Covid-19 pandemisi ile ülkelerin sağlık sistemleri zora düşmüştür. Covid-19 virüsü yayıldıkça sağlık ve hastane kaynaklarına daha çok acil olarak ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Çok sayıda hastanın çok kısa sürede enfekte olup özellikle yoğun bakım gereksinimlerinin ortaya çıkması hemşireliğin temel amacı olan “bakım” kavramının önemini ortaya çıkarmıştır. Yine toplumsal bir gereksinim nedeniyle “hemşirelik mesleği” gündeme gelmiştir. (KURT, 2021)


Hemşirelerin çalışma alanları tek bir yer değildir. Çok geniş bir çalışma alanları vardır, bunlar şu şekildedir;

• Yoğun bakım hemşireliği

• Acil bakım hemşireliği

• Onkoloji hemşireliği

• Ameliyathane-cerrahi hemşireliği

• Stoma ve yara bakım hemşireliği

• Pediatri hemşireliği

• Pediatrik yoğun bakım hemşireliği

• Yeni doğan hemşireliği

• Yeni doğan yoğun bakım hemşireliği

• Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği

• Psikiyatri hemşireliği (Ruh sağlığı klinik hemşireliği, çocuk ve adölesan ruh sağlığı hemşireliği,konsültasyon-liyezon hemşireliği)

• Diyaliz hemşireliği

• Rehabilitasyon hemşireliği

• Endoskopi hemşireliği

• Gerontoloji hemşireliği

• Evde bakım hemşireliği

• Aile planlaması hemşireliği

• Okul sağlığı Hemşireliği

• İş sağlığı hemşireliği


Küresel bir salgında hemşireliğin klinik bakım, eğitim ve bilgi paylaşımına; halk sağlığı ve ilgili politik düzenlemelere aktif katılımı zorunludur. Hemşireler Covid-19 mücadelesiyle ön cephede savaşan sağlık profesyonelleridir ve uygun destekle salgının sonlanmasında kilit oyuncular olacaklardır. Bu nedenle hemşirelerin mesleki güdülenmesini ve motivasyonunu artıracak hem kurumsal hem de hukuksal boyutta girişimlerin yapılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.


 

Kaynakça

KURT, D. D. (2021). COVID-19 PANDEMİSİ VE HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YANSIMALARI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3.Comments


bottom of page