top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Hastaya Tıbbi Özen Gösterilmesi


Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.Tıbbi müdahale gerçekleştirilirken dikkat ve özen gösterilmemesi veya tıbbi müdahaleden kaynaklanan öngörülebilen fakat istenmeyen etkiler (komplikasyonlar) nedeniyle ortaya çıkan ölüm ve yaralanma neticeleri yönünden tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren sağlık personelinin ceza sorumluluğunun tespitinde manevi unsurun ortaya konulması büyük önem arz etmektedir.


Hastanın teşhisi ve tedavisi yapılırken gereken tıbbi özenin (hastanede bulunan teknolojilerin kullanımı, müdahalede bulunurken dikkatli olunması vs.) gösterilmesi gerekmektedir. Tedavisinin mümkün olmadığı hallerde hastanın acısını azaltmaya veya dindirmeye yönelik gerekli müdahaleler yapılmalıdır.


 

Kaynaklar


 

Comments


bottom of page