top of page
  • Yazarın fotoğrafıSağlık Hakkı Derneği

Hastanın Bilgi İsteme HakkıHasta Hakları Yönetmeliği'nin 7. maddesine göre; hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulünü öğrenme haklarını da kapsar.


 
 

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastayı birinci fıkra uyarınca bilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli daimî olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmesini temin etmek üzere, kuruluşun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak gibi tedbirleri almak zorundadırlar.

 
 

Bu hükme göre hastalar sağlık kurum ve kuruluşlarında nasıl ve hangi şartlara göre faydalanabileceklerini, sağlık kurum ve kuruluşunun imkân ve hizmet yeterlilikleri ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptirler. Sağlık kurum ve kuruluşları hasta tarafından talep edilen bilgileri vermekle yükümlüdürler.


Tüm vatandaşların aldıkları veya alacakları sağlık hizmeti konusunda sağlık kuruluşundan bilgi isteyebileceklerini, istedikleri taktirde bilgili ve yetkili bir sağlık personeli tarafından bilgi verilmesi gerektiğini ifade eden haktır.
 

Kaynaklar 

Comments


bottom of page