top of page
  • Zeynep Sena Ayrancı

Hasta Haklarının Korunması

Bir hakkın korunması, var olması kadar önemlidir. Korunmayan bir hakkın uygulanamama sorunu ortaya çıkabilir. Hak oluşumu sırasında korunması ile ilgili bir sorun yaşanırsa hak kendiliğinden kaybolur.


Hasta hakları hekimin hastaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ile korunabilir. Bu yükümlülükler; öykü alma yükümlülüğü, muayene yükümlülüğü, tedavi yükümlülüğü, reçete yazma yükümlülüğü tıbbı teknik kullanma yükümlülüğü, tedaviyi kesme yükümlülüğü, kayıt tutma yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü olarak sıralanabilir.

Hakkı korumak yalnızca kişilere, hekimlere ya da ilgili kurumlara ait bir görev değildir; devletin de bu konuda sorumluluğu vardır.1 Ağustos 1998’de yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile Türkiye’de hasta hakları konusunda dağınık şekilde bulunan mevzuatları tek bir düzenleme içinde birleştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği içerisinde Hasta Haklarının Korunması düzenlenmiştir.


Hasta Haklarının Korunması bölümü içerisinde Mahremiyete Saygı Gösterilmesi, Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama, Bilgilerin Gizli Tutulması konuları incelenmiştir. 

Zubaroğlu M. (2012) HASTA HAKLARI KURUL ÜYELERİNİN HASTA HAKLARINA BAKIŞI: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ ( Yüksek Lisans Tezi)


Kalyoncu S. (2018) TÜRKİYE’ DE HASTA HAKLARININ KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMASI ( Yüksek Lisans Tezi)
Comments


bottom of page