top of page
  • Yazarın fotoğrafıCihan Alp

Hasta Hakları Birimleri

Hasta Hakları Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelerin yürütülmesi için sağlık hizmeti verilen gerek özel gerek ise kamu sağlık kuruluşları ile tıbbi hizmet verilen yerlerde hasta hakları birimleri kurulur. Hasta hakları birimlerinin öncelikli amacı Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında hastalar tarafından yapılan yazılı ve / veya sözlü başvuruların yerinde ve kısa sürede çözüme kavuşturulmasıdır.


Hasta hakları birimleri, hizmet alınan sağlık kuruluşu bünyesinde yer almaktadır; bu birime hasta bizzat giderek başvurabilir. Ne var ki uygulamada kimi zaman sağlık kuruluşu bünyesinde yer alan hasta hakları birimlerinin yavaş işlediği veya ilgili personelin başvuruyu almaktan kaçındığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bazı durumlarda ise sağlık kuruluşunun hizmet verdiği alanın büyüklüğü nedeniyle başvurucunun hizmet birimini bulması ve ulaşması zahmetli bir çabayı gerektirebilir.


Hasta hakları birimlerine bizzat başvurulamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı çağrı merkezi aranabilir. Ne var ki bu yolla yapılan bazı çağrılara yalnızca kamuya bağlı sağlık kuruluşlarındaki hasta hakkı ihlallerine ilişkin başvuruların alındığı cevabı verilebilmektedir.


Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki başvurular http://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden de yapılabilir. Bu yolla başvurucular şikayet, görüş - öneri, sorun çözümü veya teşekkür niteliğinde başvuru yapabilmektedir.


İnternet üzerinden yapılan başvurularda sağlık kuruluşunun adı, ilgili servis ve ilgili personelin adı başvurucu tarafından sisteme girilmektedir. Bu yöntemi kullanan başvurucular, diğer yöntemlerde karşılaşabilecekleri engel veya zorlukları bertaraf etmiş olur.


Hasta hakları birimlerine yapılan başvurular gizlidir ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.


Sağlık kuruluşu tarafından yerinde çözüme kavuşturulamayan başvurular il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan hasta hakları kurulları tarafından değerlendirilir.

Hasta hakları kurulu,

  1. İl sağlık müdürü veya temsilcisi;

  2. Şikayet edilen personelin mensubu olduğu meslek örgütünün temsilcisi

  3. Şikayet edilen personelin mensubu olduğu sendikanın temsilcisi

  4. Şikayet edilen personelin çalıştığı kurumun o ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir temsilci

  5. Personel özel sağlık kuruluşundan ise kuruluş üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir temsilci

  6. Hasta hakları derneklerinden, hasta hakları derneği yoksa tüketici derneklerinden bir temsilci

  7. İldeki insan hakları kurulundan bir temsilci

  8. Valilikçe görevlendirilmiş bir vatandaştan oluşur.


Hasta hakları kurulu önüne gelen uyuşmazlıklar da tıpkı hasta hakları birimlerine gelen başvurular gibi gizlidir.


Tıbbi uygulama hatalarına ilişkin başvurular hasta hakları kurulları tarafından incelenmez. Bu tip başvurular ilgili adli - idari yargılama mercilerine yapılmalıdır*.


 

*Adli - idari yargılama mercilerine yapılacak başvurularda Sağlık Hakkı Derneği'nden ücretsiz hukuki destek alabilmek için lütfen tıklayın.

Comments


bottom of page