top of page
  • Yazarın fotoğrafıMelike Öz

7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası


Sağlık, insan için en önemli değerlerden birisidir. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz. Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin sağlıklı olması gerekir. Uygarlık ile birlikte tıp bilimi de ilerledi ve hastalıkların nedenleri bulundu, iyileşme yöntemleri gelişti. Bu gelişen yöntemlere de bütün bireylerin ulaşılabilir en yüksek kalitede yararlanmasının ırk, din, dil, siyasi inanç, ekonomik veya sosyal durum ayrımı olmaksızın her insanın temel haklarından biri olduğu görülmüştür. Bu nedenle insanlarda sağlıklı olmanın değerli olduğu bilincini anlaması ve fark edilmesi için aylar, haftalar ve günler çok önemlidir. Farkındalık yaratmak ve destek göstermek için insanları bir araya getirmektedir.Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 7 Nisan 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler’de yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler de insanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için 7 Nisan tarihini Dünya Sağlık Günü 7-13 Nisan tarihlerini de Dünya Sağlık Haftası olarak kabul etmiştir. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde aynı zamanda değerlendirilir. Sağlık haftasının amacı, sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl bir sağlık konusu seçer. O yıl üye ülkelerde konu üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirtileri, iyileştirme yöntemleri anlatılır. Seçilen sağlık konusuyla ilgili afişler sergilenir ve broşürler dağıtılır.2021 yılı için WHO tarafından "Daha adil ve daha sağlıklı bir dünya inşa etmek" tema olarak seçilmiştir.


Dünya Sağlık Günü etkinlikleri son yıllarda akıl sağlığı, anne ve çocuk bakımı ve iklim değişikliği gibi önemli sağlık sorunlarını gün ışığına çıkardı. Kutlama, günün kendisinin ötesine geçen aktivitelerle yapıldı ve dünya çapında dikkatleri küresel sağlığın bu önemli yönlerine odaklamak için bir fırsat olarak hizmet etti.


 

Kaynaklar


Comments


bottom of page