top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansın Turbay

Dünya Su Günü

Dünya üzerinde yaşayan her canlının temel ihtiyaçlarının başında su gelir. İki hidrojen ve bir oksijen elementinin kimyasal birleşimi sonucu canlılık; dolayısıyla hayat, HAYAT da su ile var olmaktadır. İnsan organizmasının %60'ı, bitki dokularının ise %85-90'ı sudan oluşmaktadır. Öyledir ki; suyun bileşimindeki oksijen yakıcı, hidrojen ise yanıcı bir gaz olmasına rağmen birleşimleri söndürücü etkiye sahip olan suyu meydana getirmektedir.


Ne yazık ki günümüzde, Dünya su kıtlığının kıyısında savaşmaktadır. Bu kapsamda özellikle tarımla geçimini sağlayan kesimin yaşamını sürdürdüğü Türkiye gibi ülkeler su fakiri olma yolunda hızla ilerlemektedirler. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu BM Çevre ve Kalkınma Konferansı toplanarak su üzerine küresel bir farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl 22 Mart gününün “Dünya Su Günü” olarak kutlanması kararını alarak, bu günün ana amacının ‘’devletleri suyu sadece bir ekonomik ve ya ticari bir meta olarak görmeyip, ekolojik sistemin bir parçası olduğunun bilincinde etkin politikalar izlemeye çağırmak’’ olduğu belirtilmiştir.


1995 yılından bu yana Dünya Su Günü için birçok tema belirlenmiş olup bu temalarda etkili faaliyet gösteren kuruluşlar BM bünyesinde faaliyetlerini tanıtma imkanına sahip olmaktadırlar. Bu kapsamda üç yılda bir Dünya Su Konseyi toplanmakta olup özellikle Dünya’da artan su krizi üzerine somut adımlar atılması ve devletler arası işbirliği üzerine çalışılmaktadır.


UN-Water kuruluşuna göre, dünyada artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle suya talep artarken, tatlı su kaynakları da her geçen yıl azalmaktadır. Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, insan kullanımına uygun tatlı su miktarı her geçen gün daha da azalmaktadır.


UN-Water tarafından her yıl birçok organizasyon koordine edilmekte olup bu organizasyonlar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı Dünya Su Günü teması “Yeraltı suyunu Görünür Yapmak” olarak belirlenmiştir.


Bu yıl düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Devlet Su İşleri bünyesinde afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecektir

 

Kaynakça

  1. Birleşmiş Milletler. Erişim Tarihi: 02/03/2022. Erişim Adresi: https://www.unwater.org/.

  2. Doğruluk Payı Araştırma Sonuçları. Erişim Tarihi: 18/03/2022. Erişim Adresi: https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-su-fakiri-bir-ulke-olma-yolunda-ilerliyor.

  3. Dünya Su Günü. Wikipedia. Erişim Tarihi: 18/03/2022. Erişim Adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Su_G%C3%BCn%C3%BC.

  4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi: 21/03/2022. Erişim Adresi: https://www.dsi.gov.tr/.Σχόλια


bottom of page