top of page
  • Yazarın fotoğrafıEşref Bilge UĞURLU

6 Haziran Diyetisyenler Günü


Diyetisyen Kimdir?


Diyetisyen, beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan sağlık meslek mensubudur.

Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 1986’dan beri her yıl 6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır.


Diyetisyenin Görevleri


  • Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlamak,

  • Mutfak, yemekhane ve ambar hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

  • Yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun saklanmasını saplamak,

  • Yanlış beslenme alışkanlıklarını tespit etmek,

  • Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemek,

  • Besin analizleri yapmak,

  • Kişilerin boy, kilo, yaş, sosyoekonomik durum, cinsiyet, fiziksel aktivite gibi kriterlerini göz önünde bulundurarak uygun diyet programı hazırlamak.


Diyetisyenlerin Çalışma Alanları

Diyetisyenlik dinamik bir meslektir. Bu nedenle bilgi ve uygulamalar hızla değişmekte ve diyetisyenler çok farklı alanlarda çalışmaktadır. Toplu beslenme yapan kurumlar, halk sağlığı hizmeti veren kurumlar, eğitim ve araştırma kurumları, besin sanayii vb. alanlarda çalışabilmektedirler. Genel olarak diyetisyen hizmetleri 4 alana ayrılmıştır:


1) Tedavici Diyetisyen: Kliniklerde hastaların ihtiyaçlarına uygun beslenme programları geliştirir, bunların uygulanmasını ve raporlanmasını sağlar.

2) Yönetici Diyetisyen: Toplu beslenme yapılan kurumlarda yiyecek içecek servisini, çalışan personeli eğiterek, fiyat kontrolünü ve servisin hijyenik olmasını sağlayarak yönetir.

3) Toplum Sağlığı Diyetisyeni: Sağlık ocakları, Ana-çocuk sağlığı merkezleri, bakanlık vb. yerlerde görev alarak, bireylere ve gruplara hastalıkları önlemek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile geliştirilmiş beslenme uygulamaları için danışmanlıklar yapar.

4) Eğitici-Danışman Diyetisyen: Bir sağlık kurumunda ya da kendi ofisinde kişilere durumlarını değerlendirerek önerilerde bulunur. Çoğunlukla eğitim kurumlarında, sağlık kurumlarında ve spor takımları ile çalışırlar.
Tüm diyetisyen ve diyetisyen adaylarının ‘’6 Haziran Diyetisyenler Günü‘’ kutlu olsun! 

Kaynakça

Merdol, T. K. (2016). Beslenme ve diyetetik biliminin dünü, bugünü ve geleceği. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-5.

Tayfur, M. & Barış, O. & Baştaş, N. (2019). Diyetisyenlik Eğitimi ve Meslek Etiği. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.

YILDIZ, Ş. (2018). Türkiye'de Diyetisyenliğin Tarihsel Süreçte Geçirdiği Aşamalar. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi, 3(3). 

Comments


bottom of page