top of page
  • Yazarın fotoğrafıEşref Bilge UĞURLU

Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar:2

“Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar” yazı dizimizin ikincisine hoş geldiniz. Dizimizin ilk yazısında temel kavramlar ve tanımlamalar üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda ise ''cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korunmak için bireysel ve toplumsal olarak neler yapabiliriz?'' sorusu üzerine tartışacağız.


Bu yazıda daha ziyade eğitim konusuna odaklanmak ve cinsellikle ilgili sağlık okuryazarlığımızı arttırarak farkındalık yaratmak istiyoruz. Öncelikle birkaç soruya yer verelim.

Özellikle ergen ve gençler başta olmak üzere her yaş ve cinsiyetten kişilere cinsellikle ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlarla ilgili eğitimler verilmesi konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Böyle bir eğitim fikrini faydalı buluyor musunuz?

Verilecek olan cinsel eğitimler gençleri nasıl etkiler?

Kondom ve doğum kontrol haplarının kullanımını önermek, evlilik öncesi cinsel ilişkilerde artışa yol açar mı?


Siz cevaplarını düşünedururken bizler yaşam kalitesini sağlamak ve cinsel sağlığı korumak ve geliştirmek adına cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korunma yöntemlerine yer verelim.


2015-2021 tarihleri arasında yayımlanan derlemeler, makaleler ve tezler olmak üzere toplam 340 yayının ele alındığı “Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Analizi Raporu”na göre ergenlerin, gençlerin, öğretmenlerin, ailelerin cinsel sağlık hakkında eğitim ve bilgileri yetersizdir. Yine raporda yer alan araştırmalar göstermektedir ki kapsamlı cinsellik eğitimi alan kişilerin cinsel sağlık hakkındaki bilgi düzeylerinde artış sağlanmakta ve sağlıklı cinsellik konusundaki tutumları olumlulaşmaktadır. Bu bağlamda cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korunma yöntemlerinden ilk ve en önemlisi nitelikli eğitimlerin verilmesidir. Genel sağlık bilgilerinin bir parçası ve sağlıklı gelişme sürecinin gereği olarak sunulan söz konusu cinsellik, cinsel sağlık eğitimleri, bireyleri ve toplumu cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korumanın yanında; istenmeyen gebelikler, cinsiyet ayrımcılığı, cinsel istismara uğrama, şiddet gibi yaygın ve yönetimi zor durumlarla karşılaşmaktan da korur.

Korunma yöntemlerinden ön sıralarda yer almasını hassasiyetle önemsediğimiz bir diğer yöntem ise erken/ergen evliliklerin meşrulaştırılmamasıdır. Henüz cinsellikle ilgili fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak gelişmemiş çocukların evliliğe zorlanması, buna rıza gösterilmesi bir istismardır, bir insan ihmalidir.


Cinsel partner sayısının azaltılması, tek eşlilik, spermlerin geçişini, sekresyon temasını ve deri temasını engellemek amacıyla sürekli ve doğru kondom kullanımı(Tayland’da yürütülen “%100 kondom kullanımı kampanyası” ile seks işçileri arasında kondom kullanımı beş yıl içinde 6-7 kat artmış, aynı süre içinde bakterilerin neden olduğu CYBE olgu sayısı dört kat azalmıştır), özel hijyenik aletlerin paylaşılmaması da diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korunma yöntemleridir.


“Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar” yazı dizimizin şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yöneltmiş olduğumuz sorular özelinde gençlerin ve ergenlerin cinsel sağlığı üzerinde duracak, söz konusu kesimde görülen cinsel yolla aktarılan enfeksiyon sıklığından bahsedeceğiz.

Cinsel sağlık okuryazarlık düzeyinizin yüksek olması dileği ile…

Meraklı kalın…


 

Kaynakça

Balkanoğlu, C. (2019), Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Bilgi Düzeyleri ve Cinsel Mitlere Olan İnanışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (2006), Türkiye'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Analizi Raporu.

Gündoğan, E. (2017), Evlilik Raporu Almak İçin Başvuran Kişilerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi: Aile Hekimliği Kliniği, Tıpta Uzmanlık Tezi.


Comentários


bottom of page