top of page
 • Aysu Kartal

Aile Hekimi


Aile hekimi, aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren ve sağlık sisteminin ilk basamağında görev alan ve tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini sağlayan hekimlerdir.

Kişilerin sağlık durumlarını inceleyip, tedavi eden ve tedavi için gerekli ilaçları yazan aynı zamanda hastalıkların gelişmesini önlemek için düzenli sağlık taramalarını yapan doktorlardır.

Ayrıca aile hekimleri başka bir uzmanlık alanını gerektiren ciddi hastalıkları konunun uzmanı olan hekime ya da uygun kliniğe yönlendirir.


Aile Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

 • Hastalıkları tanı koymak ve gerekli hallerde bir uzmana yönlendirmek.

 • Tedaviye doğru bir şekilde reçete etmek.

 • Hasta öykülerini almak ve tanı testleri yapmak ya da talep etmek.

 • Aile sağlık merkezlerine kayıtlı kişileri periyodik sağlık muayenesi yapmak.

 • Yaşlı engelli yatalak ve benzeri durumdaki hastalara evde sağlık hizmeti sağlamak.

 • Aşıları uygulamak ya da aşı takip muayenelerini yapmak.

 • Hastalıkların önlenmesi hususunda hastalara eğitmek.

 • Doğumdan itibaren hasta kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak.

 • Hamile kadınlara doğum öncesi ve sonrası bakım sağlamak.

 • Hizmet içi eğitimlere katılmak.

Aile Hekiminde Olması Gereken Özellikler

 • İletişimleri güçlü olmak, özellikle dinleme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışmasına yatkınlık.

 • Tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek.

 • Hastalara dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit muamelede bulunmak.

 

Kaynaklar


bottom of page