top of page

Sağlık Hakkı Raporu

FES
Sağlık Hakkı (1).png

“Bilgi Notu No.31: Sağlık Hakkı” isimli temel kaynak ile ilişkili olarak Sağlık Hakkı Derneği’nin Türkiye bakış açısıyla görüşlerini içeren kitaptır.

“Bilgi Notu No.31: Sağlık Hakkı” isimli yayının çevirisini yaparken sağlık hakkını anlamamıza ve anlatmamıza katkı sağlayacak yeni birçok bilgi ve yöntem öğrendik. Bu bizim için çok değerli bir çalışmaydı. Bu çalışmayı bir sonraki aşamaya taşımak adına kendimize bazı hedefler koymuştuk.

 

Çeviri kitap, kavramları ve öznelere göre sağlık hakkını ele almasının yanında; esasında genel bir bakış açısı içeriyordu. Sağlık Hakkı Derneği gönüllülerinin katkılarıyla yaptığımız çeviri kitaba, yine derneğimizin gönüllülerinin yorumlarıyla, ülkemize dair bir içerik oluşturmak istedik.


Bu şekilde iki yayını birlikte inceleyerek; karşılaştırma ve
değerlendirme yapabilmenize olanak sağlamak istedik.


Bu anlamda,


• Türkiye’de sağlık hakkı erişimi ve
• Türkiye hukuk sistemi açısından sağlık hakkı başlıkları altında ülkemizdeki güncel literatüre uygun şekilde Sağlık Hakkı Derneği bakış açısıyla yorumumuzu hazırladık.

Sağlık Hakkı Derneği
GMDP
bottom of page