top of page

Sağlık Hakkı Bilgi Notu No. 31

FES
Sağlık Hakkı Bilgi Notu No. 31 (2).png

Bu kitap İnsan Hakları Bilgi Notları serisinde yer alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığında yayınlanmıştır. 

Bu kaynakta sağlık hakkının,

• Temel kavramlarına,

• Belirli hedef grupların ihtiyaçlarını nasıl kapsadığına,

• Aktörlerine ve yükümlülüklerine,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde izlemelerine,

• Referans oluşturduğu uluslararası antlaşmaların tamamına yer verilmesi

ve aradan geçen 14 yılın ardından halen daha kapsamlı bir yayın yapılmamış olması bakımından güncelliğini, geçerliliği ve önemini korumaktadır.

Taban örgütleri, insan hakkı aktivistleri, araştırmacılar, politikacılar ve basın mensupları başta olmak üzere “sağlık hakkı” ile ilgilenen herkes için yararlı olmasını diliyoruz.

Sağlık Hakkı Derneği
GMDP
bottom of page