top of page
  • Yazarın fotoğrafıEşref Bilge UĞURLU

Günlük Hasta Sayısı Sınırı-Gereğinden Fazla Sayıda Hastaya Bakmama Hakkı

Çalıştığı süre zarfında gereğinden fazla hastayla ilgilenen sağlık çalışanı fiziksel ve zihinsel yorgunluk yaşadığı için bu durum hem sağlık çalışanlarının hem de toplum sağlığını etkilemektedir. Yanlış tanı tedavi yöntemlerinin uygulamaya konulmasını ve hastalarla yaşanabilecek olası iletişim kazalarını önlemek amacıyla sağlık çalışanlarının görebileceği günlük hasta sayısı makul bir biçimde sınırlandırılmalıdır.Sağlık çalışanlarının bu haklarının bilincinde olmaları “daha fazla hastaya bakmayı reddetme”, “dinlenme ve izin hakkı” gibi diğer haklarını kullanmalarına da olanak sağlamaktadır.Tababet Uzmanlık Yönetmeliği md. 10’a göre; her servisin normal polikliniğinde, günde, bir uzmanın yirmiden fazla hastaya bakamayacağı, ancak polikliniğe daha fazla hastanın başvurması durumunda, aynı alanda başka bir uzman hekimin görevlendirilerek, o gün başvuran bütün hastaların muayene edileceği belirtilmektedir. Buradan hareketle, bu usule uymayan sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan hekimler, daha fazla hastaya bakmayı reddetme haklarını ellerinde bulundurabilmektedir.Bu konuyla bağlantılı olarak hekim başına düşen hasta sayısının fazla olduğu ülkemizde, halkın da kademeli sağlık sistemleri hakkında bilgilendirilmeye ihtiyacının olduğu açıktır. Hekim ve hasta haklarının bir bütün olduğu düşünülürse; hastaların başvurmaları gereken sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmeleri, sağlık çalışanlarının yükünü önemli ölçüde azaltacaktır.


Kaynak

Acar, Z. (2018) Sağlık çalışanlarının hakları ve hak arama yolları. (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://academicrepository.khas.edu.tr/handle/20.500.12469/2807

Comments


bottom of page